ز اعلام همکاری با Global Digital Assets Corporation (GDAC)

پلتفرم IoTeX از اعلام همکاری با Global Digital Assets Corporation (GDAC) یک شرکت خدمات حرفه ای مستقر در دبی و استرالیا ، هیجان زده است.

پلتفرم GDAC با اقتصادهایی که به سرعت در حال رشد هستند (به عنوان مثال ، خاورمیانه ، آسیا) با دولت ها و سازمان های خصوصی بزرگ همکاری می کند ، به ایجاد فناوری های جدید در حال ظهور ، استفاده از نوآوری باز برای حل مشکلات در مقیاس بزرگ و همکاری با تنظیم کنندگان برای ایجاد فرصت های جدید اقتصادی کمک می کند.

در ژانویه 2020 ، GDAC توسط Smart Dubai و شورای آینده دبی در بلاکچین (به ریاست شیخ حمدان بن محمد آل مکتوم) به عنوان یک شریک اصلی برای هدایت طرح آینده نگری دبی برای ایجاد نقشه راه فناوری آینده و شرکای احتمالی منبع منصوب شد ، مانند IoTeX.

از آن زمان دبی استراتژی بلاکچین خود را با هدف تبدیل دبی به یکی از اولین شهرهایی که از بلاکچین کاملاً تأمین می شوند ، منتشر کرده است.این استراتژی شامل سه رکن استراتژیک است :بهره وری دولت ، ایجاد صنعت و رهبری بین المللی - که در آن موارد استفاده از هر ستون توسط دولت دبی و انتخاب شرکای فناوری انجام می شود.
درواقع IoTeX با GDAC همکاری خواهد کرد تا موارد استفاده آینده نگرانه را که باید در دبی اجرا و عملی شود ، بررسی کند و همچنین اینکه چگونه می توان از فن آوری های نوظهور برای تسهیل جریان اطلاعات بی نظیرتر بین بخش های دولتی و خصوصی استفاده کرد.در طول سال گذشته ، GDAC توانست 54 مورد استفاده اولیه را شناسایی کند که تصفیه شده و در اولویت 20 مورد استفاده نهایی قرار گرفته است.به طور خاص IoTeX برای موارد استفاده در نظر گرفته شده است: ردیابی چمدان مبتنی بر بلاکچین ، دیجیتالی سازی زنجیره تامین ، شفافیت زنجیره غذایی و موارد دیگر. در صورت انتخاب ، موارد استفاده از فناوریهای مشابهی که در حال حاضر در دستگاههای طراحی شده توسط IoTeX مانند Ucam و Pebble تعبیه شده است استفاده خواهد شد.
اگرچه با همه گیری جهانی COVID-19 به تأخیر افتاده است ، در حال حاضر ابتکار آینده نگری دبی در حال ارزیابی موارد استفاده برای حمایت از شورای آینده در بازنگری زیرساخت های بومی بلاکچین ، مدل های حاکمیت ، مدل های تجاری و ابتکارات فناوری است. موارد استفاده پذیرفته شده به عنوان بخشی از دبی اکسپو 2020 (به اکتبر 2021 موکول می شود) یکی از بزرگترین گردهمایی های جهانی که دبی در طی شش ماه میزبان جهان خواهد بود ، اعلام خواهد شد.