رهنمای کردن

سلام من هنوز کار این برنامه را متوجه نشدم کسی هست کمک کنه ممنون