Chủ đề của Tuần (TOTW) №2

Chủ đề của Tuần (TOTW) №2: Vi phạm về IoT, Dữ liệu và Quyền riêng tư!

:pushpin: TOTW mới sẽ bắt đầu vào mỗi thứ Hai lúc nửa đêm giờ PST
:moneybag:Phần thưởng cho TOTW №2: 2 người chiến thắng sẽ nhận được áo phông IoTeX

Đăng trong chủ đề này: TOTW #2: IoT, Data and Privacy Breaches

-Hãy cho chúng tôi biết về vi phạm, những gì đã xảy ra và làm thế nào
-Hậu quả và tác động
-Làm thế nào nó có thể tránh được hoặc giải quyết?
-Công nghệ của IoTeX có thể được sử dụng để ngăn chặn nó không và bằng cách nào?

Nhớ bao gồm ID Telegram của bạn trong bài viết.

Join TOTW №2: TOTW #2: IoT, Data and Privacy Breaches

IoTeX Forum blog: https://www.iotex.io/post/iotex-forum-thread-of-the-week

1 Like